مقاله استخراج و اندازه گیری تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کشکان ناشی از برداشت منابع شن و ماسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: استخراج و اندازه گیری تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کشکان ناشی از برداشت منابع شن و ماسه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژی کاربردی
مقاله برداشت شن و ماسه
مقاله مورفولوژی جریانی
مقاله رود کشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایان سیاوش
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی کیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهستانی هدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برداشت منابع رودخانه ای از بستر وکناره های رودخانه ها هم زمان با رشد شهرنشینی سرعت فزاینده ای یافته است. این برداشت ها همواره با تغییراتی در مورفولوژی و شکل هندسی رودخانه ها همراه بوده است. در این پژوهش تغییرات مورفولوژیکی بخشی از رودخانه کشکان در شهرستان خرم آباد در استان لرستان از پل باستانی کشکان تا روستای چم داود به طول ۱۴ کیلومتر که بر اثر برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه به وجود آمده، مورد بررسی قرار گرفت. برای نمایش و بررسی تغییرات در های رود و تغییرات عرض بستر طی زمان و همچنین بررسی اثرات برداشت مواد شن و ماسه ای از بستر رود، تغییرات از طریق عکس های هوایی سال ۱۳۸۱ و تصویر ماهواره P5 سنجنده کارتوست مربوط به سال (۱۳۸۸)، ۲۰۰۹، (با فاصله زمانی ۸ سال) مورد بررسی قرار گرفت. با ترسیم دو لایه وکتوری رود در دو محیط نرم افزاری Arc GIs و Auto CAD، اطلاعات عرض بستر در محل خمیدگی ها، آزیموت جابه جایی رود در محل هر خم، بالاترین و پایین ترین شعاع دایره مماس بر رودخانه در دوبازه زمانی محاسبه و به دست آمد و طی آن تغیییرات ایجاد شده، در بازه زمانی ۸ ساله در رودخانه مورد مطالعه، مقایسه، محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین با انجام پژوهش های میدانی از رودخانه مورد مطالعه، میزان این تغییرات مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بسیاری از خم های رود ناشی از برداشت شن و ماسه طی یک دوره کوتاه برداشت به وجود آمده اند و مقررات و قواعد موجود برداشت برای جلوگیری از تغییرات غیر منتظره در منطقه کافی نیستند.