سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرزایی – دانشکدهمهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمتی –
مرتضی آنالویی –
هاشم داورپناه –

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای استخراج و انتخاب بردار ویژگی در یک سیستم تشخیص ارائه و سپس عملکرد آن مورد آزمایش و ارزیابی قرارگرفته است هسته اصلی ایده عبارت است از ایجاد ترکیبی خطی از ویژگیهای اولیه بنحوی که اولا بردارهای جدید ایجاد شده متعامد باشند ثانیا پراکندگی بردار ویژگی نمونه های هرکلاس کمتر گردد بدیهی است وجود این دو خاصیت اولا باعث کاهش شدت محاسبات و ثانیا بالا رفتن دقت سیستم تشخیص می گردد عملیات پیشنهادی برای کار روی بردار ویژگی عبارت است از بکارگیری روش آنالیز واریانس روی بردار اولیه ویژگی و استخراج بردارهای متعامد سپس براساس ویژگیهای جدید مکانیزم انتخاب صورت می گیرد و آنگاه ویژگیهای انتخاب شده مجددا ترکیب شده و بردارهای متعامد نهایی استخراج می گردد.