سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب شکوهی – دانشگاه آزاد قزوین
کریم فائز – دانشگاه امیرکبیر تهران
ابراهیم پرچم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا هنرپیشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

دراین مقاله ماروش جدیدExtraction and analysis of non-linear features) EANF را برای بازشناسی چهره براساس استخراج و آنالیز ویژگیهای غیرخطی Locality Preserving Analysis معرفی می کنیم درالگوریتم پیشنهادی ما EANF ایراداتی همچون بزرگی فضای جستجو سایز و کیفیت متفاوت عکسها به دلیل شرایط مختلف زمان تصویربرداری که باعث ایجاد مشکل درالگوریتم های پیشین شده است را برطرف می کند و معایب روی های ELPDA آنالیزجداکننده همسایگی محلی را با استفادها زماتریس Scatter بصورت یک محافظ همسایگی بین کلاسی between-class-Scatter برطرف می کند این ماتریس توسط نمونه ها samples نزدیک ترین همسایگان به K کلاس بیرونی را معرفی کرده و نمایش میدهد. علاوهبراینها یکی دیگر از مزایای EANF سرعت بالا درشناسایی چهره با کوچک کردن سایز ماتریس ویژگی بوسیله NLPCA ( Non-Linear Locality Preserving Analysis می باشد درنهایت نتیجه آزمایشها روی دیتاست FERET تاثیر روش پیشنهادی را روی بازشناسی چهره نشان میدهد .