سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا نصرالهی – دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
افشین ابراهیمی – دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای استخراج ویژگی از تصویر زیرکلمات چاپی فارسی با استفاده از تبدیل بسته ی ویولت سیملت نوع ۸ برای طراحی سیستمهای بازشناسی نوری نویسه ارایه شده است که برای چهارقلم زر، لوتوس، میترا ونازنین و سه اندازه ی ۱۴ ، ۱۲ و ۱۶ ثابت است با اعهمال روش آنالیز اجزای اصلی ابعاد ویژگیها به ۱۰۰×۱ کاهش می یابد تا ابعاد بزرگ بردار ویژگی باعث کندی سیستم نشود برای مقایسه نهایی بردار ویژگی تصویر ورودی با بردار ویژگی تک تک تصاویر موجود در پایگاه داده مقایسه شده و از روی میزان شباهت دو کد زیرکلمه بازشناسی می شود دراین الگوریتم برای بهبودنرخ بازشناسی می توان از کد نقاط زیرکلمه استفاده کرد دراین حالت جواب صحیح بدست می آید مگر درمواردی که کد نقطه ی زیرکلمه ی مجهول اشتباه شناخته شود در مرحله پس پردازش با کد نقاط از یک مجموعه شامل ۸۰۰ زیرکلمه با قلم ها و اندازه های مختلف ۹۶% بدرستی بازشناسی شده اند نتایج بدست آمده بیان کننده کارایی الگوریتم می باشد.