سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب خدادادی – گروه کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد
سعید راحتی قوچانی – گروه برق،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد
اعظم استاجی – گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناسایی رابطه تقابل درگفتمان به توانایی تولید ودرک گفتمان کمک می کند و درسیستمهای متعددی مانند خلاصه ساز تفسیر و … کاربرد دارد این رابطه دریک گفتمان می تواند به کمک نقش نماهای خاص رابطه تقابل مانند اما و ولی شناسایی شود اما دربعضی موارد این نقش نماها حذفمی شوند و شناسایی رابطه را با مشکل مواجه می کنند بهمین علت به منظور شناسایی این رابطه از ویژگیهای زمان فعل ها و جفت کلمات و جود یا عدم وجود شناسه های اعداد در دو قسمت متنی اطراف نقش نما فعل ها و کلمات منفی در یک طرف نقش نما و درطرف دیگر و عبارت دو و سه کلمه ای پرکاربرد در رابطه تقابل استفاده شد دراین مقاله پس از گردآوری ۵۰۰۰ نمونه رابطه تقابل و ۵۰۰۰ نمونه سایر روابط از مجموعه داده پژوهشکده هوشمند علائم برای هر نمونه بردار ویژگی تشکیل داده شد و درنهایت برای دسته بندی و تشخیص رابطه تقابل از ماشین بردار پشتیبان svm استفاده شد میزان صحت دسته بند ۸۴٫۹۵ دربهترین حالت است