سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید پیرگزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی پویان – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله روشی برای استخراج ویژگی ازسیگنالهای مغزی براساس تبدیل والش و آنتروپی ارایه می شود با توجه به ماهیت پیچیده سیگنالهای مغزی تبدیل والش مناسب برای استخراج ویژگی ازاین سیگنالها می باشد همچنین برای بدست آوردن اطلاعات اصلی از سیگنال از آنتروپی استفاده می شود ویژگیهای بدست آمده برای دسته بندی حرکت دست به چهارجهت اصلی استفاده می شود ساده و سریع بودن تبدیل والش ان را نسبت به روشهای دیگر استخراج ویژگی مانند تبدیل فوریه و ویولت بهتر می کند نتایج آزمایشات نشان میدهد که اینروش نرخ شناسایی قابل قبولی دارد و همچنین سرعت اجرای آن نسبت به سایرروشها خیلی بیشتر است.