سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علیرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه هوشمند کردن سامانه های حمل و نقل ITS منافع بسیاری را درسطح جهان برای محیط زیست به ارمغان آلوده است لذا این پژوهش به هدف استخراج ویژگیهای یک ITS موفق و ارایه پیشنهاداتی با تاکید برشهر تهران به تحقیق پرداخت روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی مبتنی برمطالعات کتابخانه ای و اسنادی است که ازتجارب کشورهای پیشروی اروپایی امریکایی و اسیایی استفاده شدها ست براساس یافته های تحقیق ویژگیهای یک ITS موفق درشهر تهران استخراج بومی تحلیل و دراین زمینه پیشنهاداتی نیز ارایه گردید.