سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده شفاء موسوی فرد – دانشگاه اصفهان
احمد آسوده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آنزیم اوره آز از دسته آنزیم های هیدرولاز میب اشد که هیدرولیز اوره سوبسترای اصلی را کاتالیز کرده و باعث ازادسازی امونیاک و CO2 میگردد این آنزیم درکیت های آزمایشگاهی برای اندازه گیری اورهدرسرم کاربرد فراوان دارد اوره آز یکی از انزیم های مموجود دردانه لگومینوزها نخودیان است برای تولید آنزیم اوره آز ا ز منابع مختلفی از قبیل لوبیا چشم بلبلی لوبیا چیتی لوبیا سفید لوبیا قرمز لوبیا رشتی لوبیا سبز باقلا سبز باقلازرد باقلا تازه سویا تازه و سویا خشک می توان استفاده کرد از میان دانه های فوق دانه های روغنی سویا حاوی بیشترین مقدار آنزیم است دراین مطالعه برای استخراج آنزیم از دانه های خشک گیاه ابتدا دانه های مورد نظر را با آسیاب برقی کاملا پودر شد و به مدت یک شبانه روز دربافر فسفات دریخچال نگهداری شد و سپس برای گرفتن ذرات درشت مخلوطی از صافی یا پارچه کتانی عبور داده شد و محلول صاف شده به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه دردور ۱۰۰۰۰ با استفاده ازدستگاه سانتریفیوژ گردید محلول رویی بهعنوان منبع انزیمی برای ازمایشهای بعدی استفاده گردید.