سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران قاصدی – دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نجمه صدوقی – دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی سیدصالحی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بخش بندی و یافتن منحنی لب اهمیت فراوانی دربسیاری از کارها از جمله لب خوانی برای بهبود بازشناسی گفتار شناسایی فردگوینده تشخیص احساسات و حالات و ارتباط بین رایانه و انسان دارد دراین مقاله ما روش مقاوم و هوشمندی برای پیدا کردن منحنی دورلب عرضه خواهیم کرد تا بتواند تحت شرایط مختلف و برای افراد و حالات گوناگون لب عملکرد مطلوبی داشته باشدگام نخست دراین راه ایجاد فضای رنگی جدیدی است که بیشترین تمایز را بین پیکسلها ی لب و غیرلب ایجاد کند به این منظور یک مدل شبکه عصبی را بادرنظر گرفتن تاثیر پیکسلهای همسایه طراحی کردها یم درگام بعدی با کمک روشی جدید آستانه بهینه برای باینریک ردن تصویر و کشف ناحیه کلی لب را معرفی خ واهیم کرد و درگام آخر با استفاده ازبرخی راهکارها ۶ نقطه کلیدی را درناحیه کلی لب بدست آورده و به کمک آنها منحنی دورلب منعطف و غیرمتقارنی را رسم خواهیم کرد.