سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین سیدآقامیری – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک لرزه شناسی
حمیدرضا سیاهکوهی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه شناسایی موجک بهصورت ابزاری موثر در کاربردهای مختلف از جمله صنایع گسترده بالادستی نفت پذیرفته شدهاست. با داشتن موجک و استفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای می توان داده های لرزه ای را به ماهیت زمین کههمان امپدانس صوتی است نزدیک کرد و امکان تخمین خواص پتروفیزیکی را فراهم آورده که باعث تقسیر دقیقتری از مشخصه های مخزن می شود. برای بدست آوردن موجک انتشار یافته درون زمین بر طبق مدل همامیخت با یک معادله وسه مجهول مواجه می شویم. روشهای معمول برای حل این مسئله، فرضهایی در مورد ساختار زمین و/یا موجک لرزه ای در نظر گرفته و یا از اطلاعات کمکی استفاده می کنند. در روش ارائه شده در این مقاله از تشخیص کانال کور به روش زیر فضای نوفه برای بدست آوردن موجک لرزه ای استفاده می شود. تئوری تشخیص کانال کور مبانی نظری روشهایی است که به بازسازی کانال ها از اطلاعات ثبت شده می پردازند. با استفاده از تشخیص کانال کور، موجکها به صورت فیلترهای پاسخ ضربه واحد با طول محدودFIR) پارامتری می شوند. یک ویژگی منحصر به فرد روش جدید عدم نیاز به فرضی خاص و یا استفاده از اطلاعات کمکی می باشد. علاوه بر این روش جدید برای الگوهای رایج برداشت اطلاعاتلرزه ای مناسب بوده و نیاز به هزینه اضافی برای برداشت اطلاعات ندارد. روش جدید بر روی مدل مصنوعی زمین و داده های صحرایی معتبر می باشد