سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کفایتی – دانشجوی دکتری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مجید دهقانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که درنتیجه کاهش بارندگی رخ میدهد و برای تعیین آن ازشاخصهای مختلفی استفاده میشود دراین تحقیق از شاخص SPI برای پایش خشکسالی استفاده شدهاست چون تنها شاخصی است که از مقیاس زمانی برای پایش دوره خشک برخوردار است برای پیش بینی خشکسالی یک زیرحوضه کارون منحنی های SAF بوسیله GIS استخراج گردید نتایج حاکیست که دردوره های بازگشت ۱۰۰و۲۰۰ ساله خشکسالی میتواند تمام منطقه را دربرگیرد و خشکسالیهای با شدت بیشتر و دوره بازگشت کمتر مساحت کمتر را شامل می شوند.