سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاداب عباسی – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
امید بهرامی – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

از آنجا که خسارات رسوبات رودخانه ای به طبیعت ، کشاورزی و سازه های آبی بسیار گسترده و زیان آور است، شناخت روند رسوبگذاری و رفتار رودخانه از حیث آورد رسوب می تواند در پیش گیری از بروز این خسارات موثر باشد.در این تحقیق با استفاده از آمار بار معلق رسوب اندازه گیری شده در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات واقع بر رودخانه کارون، منحنی های ماهانه، فصلی و سالیانه بار معلق استخراج گردید ونتایج مورد تحلیل قرار گرفت.