سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
جواد سلاجقه – استاد یار بخش عمران دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

شمار قابل توجهی از پلها و سازه های موجود در کشور با توجه به گذشت زمان اجرا بدلایل مختلفی چون خرابیهای ناشی از عوامل محیطی نظیر خوردگی و یا وزش بادهای بسیار شدید، تضعیف اعضاء در اثر اهمال در نگهداری صحیح ، خسارات ناشی از زلزله یا جنگ، تغییر در کاربری، تقاضا جهت افزایش زیربنا و یا تعداد طبقات موجود و تغییر پارامترهای مورداستفاده در روند طراحیها ، ممکن است فاقد مقاومت و شکل پذیری لازم در مقابل بارهای اعمالی باشند از این رو تقویت سازه های فوق به دلایل مختلف خصوصاً از جنبه اقتصادی که یکی از مهمترین عوامل ممکن می باشد ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ABAQUS ابتدا نمونه ای از کارهای معتبر آزمایشگاهی را مورد صحت سنجی قرار می دهیم و سپس با توجه به نیاز تیرهای مذکور به مقاوم سازی آن ها میپردازیم و در نهایت بر مبنای ضوابط تدوین شده در آیین نامه FEMA365 معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی تیرهای بتن مسلح را قبل و بعد از مقاوم سازی استخراج می نماییم.