سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده مهندسی برق, دانشگاه علم وصنعت ایران
مهدی جمالی وردوق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق,
بهمن قربانی واقعی – استادیار دانشکده مهندسی راهآهن, دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدمجید اسماعیل زاده – استادیار دانشکده مهندسی برق, دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله عملگر مغناطیسی IUST-MTQ به منظور استخراج مشخصات عملکردی آن تست و صحت نتایج بدست آمده مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. برای این منظور ابتدا روش و استراتژی انجام تست بیان شده سپس بستر تست چنان پیادهسازی میشود که اثر میدانهای مغناطیسی خارجی و خطاهای انسانی به حداقل برسد. در نهایت با تست عملگر مغناطیسی و مقایسهی نتایج تست و مقادیر منظور شده در طراحی، صحت عملکرد عملگر مغناطیسی مورد تایید قرار میگیرد