سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین آیین مهر – پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
علیرضا یزدی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق تهران شهید عباسپور
علیرضا سینا – پژوهشکده تکنولوژی تولیدجهاد دانشگاهی

چکیده:

دراین مقاله به ارائه تفضیلی و دقیق مدل یک کوه تولید شیشه مذاب از طریق استخراج معادلات ریاضی حاکم بر اجزای آن و طراحی کنترل کننده PID پرداخته شده است کوره صنعتی یاد شده یککوره ذوب مواد اولیه ساخت شیشه – که اصطلاحا به آنها بچ اطلاق می گردد می باشد دراین نوع کوره ها جهت ذوب مواد اولیه و تولید شیشه مذاب می بایست یک منحنی حرارتی مشخص در یک بازه زمانی معین دنبال ترک شود که این امر با اعمال کنترل مناسب بر شیرهای سوخت وهوا جهت تنظیم دقیق نسبت مخلوط سوخت و هوای وارد شونده به محفظه احتراق کوه میسر می گردد دراین مقاله مدل شیرهای کنترل کننده و محفظه کوره بررسی و درنهایت یک کنترل کننده PID جهت پیمایش منحنی حرارتی ذوب بچ طراحی می گردد.