سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیئت علمی پژوهشکده زیرسطحی اصفهان
حمید فاضلی – هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در زیردریائی سیستم برق وعلی الخصوص باطریها حیاتی ترین بخش و قلب زیردریائی می باشد و اختلال در سیستم برق می تواند باعث از کار افتادن سیستمها و غرق شدن آن شود. لذا منطقی است که در طراحی واجرای آن ازتمامی استانداردهای مربوطه تبعیت شده وحدالامکان قبل از اجرا، شبکه مذکور با تمامی سیستم ها وتجهیزات مربوطه اش شبیه سازی گردد وپس از رفع دقیق مشکلات احتمالی شبکه اجرا وراه اندازی شود.یکی از تجهیزات بسیار مهم دراین زمینه باطریها میباشند که جهت شبیه سازی بایستی مدل مداری آن استخراج گردد.برخلاف اهمیت نقش باطریها در صنعت ومصارف نظامی، مدل مطلوبی از باطری به منظور بررسی دینامیکی باطریها در صنعت برق ارائه نگردیده است . عناصر مورد استفاده در مدل الکتریکی شامل خازن، مقاومت و منبع ولتاژ متغیر می باشند که با توجه به طبیعت غیرخطی باطری این عناصر قاعدتاً با تغییر پارامترهایی همچون درجه حرارت الکترولیت، مقدار شارژ و دشارژ ،غلظت الکترولیت و. . . تغییر می کنند. این مقاله سعی برآن دارد که مدل دقیق یک باطری را جهت استفاده در شبیه سازی شبکه برق یک زیردریایی استخراج نماید.