سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – شرکت تلکامیران
حسین نظام آبادی پور – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا صیرفیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، باشگاه پژوهشگران جوان، میمه، ایران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای استخراج متن فارسی از تصاویر رنگی مناظر پیشنهاد شده است. در این الگوریتم از میان موجکهای موجود، موجک گسسته هار به علت داشتن سرعت پردازش بالا انتخاب میشود. این موجک برروی اجزای رنگ (RوGوB) اعمال میشود تا لبه های متن شناسایی شوند. لبههای قوی که اکثر لبههای متن را در خود دارند، با اعمال فیلتر سوبل بر روی زیر باندهای جزئیات آشکارسازی می شوند. با باینریکردن زیر باندهای جزئیات و اعمال عملگر منطقی AND، نواحی نامزد متن شناسایی میشوند. سپس، نواحی غیرمتن با مجموعه ای از قواعد شهودی حذف خواهند شد. در نهایت با برچسبزنی نواحی و آستانهیابی، متن فارسی از تصویر، استخراج میشود. نتایج آزمایشها بر روی ۱۰۰ تصویر نمونه، کارایی و برتری روش پیشنهادی را نسبت به روشهای موجود از نظر کیفیت متن استخراج شده نشان میدهد.