مقاله استخراج مایع – مایع روی از محلول سنتزی سولفاته به وسیله کلرید بدون استفاده از حلال آلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: استخراج مایع – مایع روی از محلول سنتزی سولفاته به وسیله کلرید بدون استفاده از حلال آلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه دوفازی آبی
مقاله محلول سنتزی
مقاله استخراج کننده غیرآلی
مقاله استخراج روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هادی نژادنوکنده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، قابلیت سامانه های دو فازی آبی پلیمر پلی اتیلن گلیکول- نمک برای استخراج فلز به عنوان جایگزین سامانه های مرسوم استخراج با حلال (SX) مطالعه شد. به این منظور، محلول سنتزی دارای روی تهیه شده و آنیون های کلرید به عنوان استخراج کننده غیر آلی به کار رفت. اثر پارامترهای گوناگون آزمایشگاهی، مانند غلظت کلرید، پلی اتیلن گلیکول و سدیم سولفات، مقدار وزنی اولیه یون های روی و pH فاز سنگین بر بازده استخراج مطالعه شد. سرانجام استخراج کننده های کلرید موجود در سامانه های دو فازی آبی متشکل از پلیمر پلی اتیلن گلیکول و نمک سدیم سولفات، در شرایط بهینه pH برابر ۱٫۵، غلظت یون کلرید برابر ۱مول بر لیتر، محلول دارای ۵۰% وزنی پلیمر ۱۵۰۰PEG، محلول دارای ۱۵% وزنی سدیم سولفات و مقدار وزنی اولیه یون های روی افزوده شده به سامانه برابر ۳٫۴ میلی گرم، ۸۰ درصد یون های روی را از محلول های سنتزی آن استخراج نمودند.