سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین آصف پور وکیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان
مجید محمد بیگی – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان

چکیده:

روش منحنیهای فعال یکی از الگوریتمهای پردازش تصاویر رقومی است که بر اساس لبه های موجود در تصویر به استخراج لبه های عوارض می پردازد. اساس کار آن به صورتی است که توسط یکسری پیش پردازشها، تصویر خام ورودی را به تصویری از نواحی مورد نظر کاربر تقسیم می نماید. از انواع این پیش پردازشها می توان الگوریتمهای استخراج عوارض بر مبنای ناحیه و یا روش های آماری و یا حتی تعریف حد آستانه را نام برد. پس از ایجاد تصویری باینری که در آن تنها عوارض مورد نیاز کاربر وجود دارند، از الگوریتم منحنیهای فعال استفاده می شود تا به استخراج لبه این نواحی بپردازد. در این مقاله روشی جدید جهت ارتقای کیفیت برازش خم اولیه به لبه های موجود در تصویر ارائه شده است که از موارد کاربرد آن می توان استفاده های عملیاتی در حوزه ماشین بینایی جهت رسیدن به حداکثر سرعت و دقت ممکن اشاره نمود. با استفاده از این روش، امکان استخراج حدود هر عارضه با دقت زیر پیکسل و با سرعتی بیشتر میسر شده است.