سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحمید پیله ور – عضو هیات علمی،استادیار
محمد حسین بام نشین –

چکیده:

استخراج لبه درتصاویر رقمی از مهمترین مراحل و نخستین گام درسیستم های بازشناسی و آنالیز تصاویر پزشکی است دراین مقاله یک استخراج لبه به کمک خوشه بندی C-Means فازی تصاویر FCM و بهره گیری از عملیات مورفولوژی ریاضی روی تصاویر دودویی ارایه شده است ورودی سیستم یک تصویر رنگ آمیزی شده پاتولوژی تومورمعده و خروجی آن تصویر متناظر با لبه هایه استخراج شده می باشد ابتدا یکسری پردازش پیشین برای انتخاب مولفه رنگی مناسب جهت استنتاج یک تصویر رقمی سطوح خاکستری مناسب روی تصویر ورودی انجام میشود و سپس با استفاده از FCM حد استانه ای برای تبدیل تصویر به تصویر رقمی دودویی تعیین میگردد با بهره گیری از عملگرهای مورفولوژی مولفه های غیرضروری از تصویر حذف شده و درنهایت لبه بیرونی آن استخراج می گردد خروجی حاصل از این سیستم با نتایج حاصل از اعمال فیلترها ی کلاسیک استخراج لبه و همچنین تعدادی از روشهای جدید دراستخراج لبه مقایسه گردیده است.