سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود طاهری کدخدا – دانشکده برق رایانه و فناوری اطلاعات
امید مجابی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه رشت دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم های ممتیک برای تولید قوانین فازی در سیستمهای مبتنی بر قانون فازی ارائه شده است از انجایی که تولید قوانین فازی دراین سیستم ها غالبا وابسته به حضور خبره در حوزه مساله است تولیدخودکار قوانین مورد توجه می گیرد روشهای موجود برای تولید خودکار قوانین فازی مانند روشهای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از پایداری و سرعت لازم برخوردار نیستند لذا دراین مقاله ابتدا به منظور افزایش سرعت همگرایی با استفاده از یک روش مبتنی بر تئوری اطلاعات جمعیت اولیه ای با شایستگی مناسب ایجاد نموده سپس به منظور افزایش پایداری یک الگوریتم ممتیک با جستجوی محلی جدید پیشنهاد شده است تا قوانین فازی را از جمعیت اولیه تولیدنماید. نتایج ازمایشات ومقایسه آن ها با روشهای متداول دیگر حاکی از مطلوبیت نسبی روش پیشنهادی است.