سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامیان – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع استادیار
مهدی سادات رسول – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع، دانشجوی دکترای مهندس
زینب حاجی محمدی – دانشگاه امیکبیر، دانشکده علوم ریاضی، کارشناسی ارشد علوم کامچیوتر

چکیده:

امروزه رتبه بندی اعتباری در بانک ها به علت ایجاد مزیت رقابتی برای بانک از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله ابتدا رویکردهای مختلف برای استخراج قواعد مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا یک رویکرد جدید به منظور استخراج قواعد انجمنی فازی برای حل مساله رتبه بندی اعتبار با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارایه شده است. سپس تابع برازندگی مناسبی به منظور یافتن قواعد سرانگشتی مناسب در جهت حداکثر نمودن صحت و حداقل نمودن تعداد قواعد در نظر گرفته شده است. نهایتا کاربرد رویکرد ارایه شده در داده های استاندارد یک بانک استرالیایی، آلمانی و داده های واقعی یک بانک ایرانی پس از انجام عملیات تنظیف داده ها بررسی و ارایه شده است.