سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم باوی فر – دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
علی کارگری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درفرایندهای صنعتی مولکولهای مختلفی تولید میشوند که بدلیل آلودگی هوا و آب اثرات منفی روی اکوسیستم ها و انسان ها سمیت سرطان زایی و جهش ژنی میگذارند یکی ازرایج ترین آلوده کننده های الی آب ترکیبات فنلی هستند زیرا حتی درغلظت های کم نیز سمی اند باتوجه به مضرات فنل لازم است که روشهایی برای استخراج آن از پساب ها به کاررود که دراین مقاله روش استخراج با حلال فنل از محلول های آبی بوسیله حلال آلی کلروفرم بررسی میشود درحال حاضر روش استخراج با حلال یکی از موثرترین روشهای تصفیه و بازیابی ترکیبات فنلی از پسابهای فنلی با غلظت بالا است هدف ازانجام این کار بررسی و تعیین شرایط بهینه برای استخراج موثر فنل از محلولهای آبی است دراین سیستم فرایند استخراج درمحدوده دمایی ۲۰-۵۰ درجه سانیتگراد محدوده = ۰ – ۱۱ph محدوده غلظت ۵۰-۵۰۰ میلی گرم برلیتر ppm زمان همزدن صفرتا ۱۲۰ دقیقه بررسی شده است که محلول آبی فنل با غلظت ۱۰۰ میلی گرم برلیتر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد زمان همزدن ۳۰دقیقه و PH=2 به عنوان شرایط بهینه بدست آمده انددرصداستخراج دراین شرایط به بیش از۸۰درصد رسیده است.