سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه صیاد – کارشناسی، گروه برق- الکترونیک، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد،
رویا عازمی – کارشناسی، گروه برق- الکترونیک، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد،
امین درخشان – کارشناسی ارشد،گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد،

چکیده:

آگاهی از الگوهای تنفسی از نظر بالینی می تواند در بسیاری از مواقعیE هc G بصورت روزمره مورد بررسی قرار می گیرد ، مفید واقع شود. قصد داریم روشی از پردازش سیگنالی را توصیف کنیم که شکل موجهای تنفسی را ازECG های عادی استخراج می – کند. در این صورت آپنا ( بی دمی) مرکزی و ترکیبی، هیپوپنا و تکیپنا با اطمینان شناسایی خواهند شد. در بسیاری از مواقع آپنا انسدادی و تغییرات حجم تنفس به وضوح در سیگنال های تنفسی استخراج شده ازECG قابل رویت می باشد EDR) در اینجا ما نمونه های EDR را با معیارهای مرسوم تنفسی مقایسه می کنیم. در زمینه حسگرهای چند لیدی آریتمی، دیگر محاسبات مورد نیاز برای بهبودEDR کامل واضح نمی باشداین روش قادر به مانیتورینگ زمان واقعی و سیستم های ثبت می باشد، و نیازمند به هیچ مبدلمکمل و یا بهبود سخت افزاری نیست و اطلعاتی خاص را با ارزش بالینی ارائه می کند.