مقاله استخراج فاز مایع چربی دنبه گوسفند به روش فراکسیون گیری با حلال و مقایسه ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه تجارتی روغن مایع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: استخراج فاز مایع چربی دنبه گوسفند به روش فراکسیون گیری با حلال و مقایسه ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه تجارتی روغن مایع
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چربی دنبه گوسفند
مقاله تالو اولئین
مقاله فراکسیون گیری
مقاله ترکیب اسید چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ایزی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، جهت فراکسیونه کردن چربی دنبه و جداسازی فراکسیون مایع (تالو اولئین)، از روش فراکسیون گیری ۳ مرحله ای با حلال استن در دماهای ۵oC، ۱۵ و 25 استفاده شد. متوسط مقدار چربی دنبه ۳٫۰۲±۶۴٫۶۶ درصد و متوسط مقدار تالو اولئین ۴٫۶۷± ۷۳٫۶۵درصد تعیین گردید. بررسی ترکیب اسیدهای چرب تالو اولئین نشان داد که اسید اولئیک با میانگین ۴۶٫۶۸ درصد بیش ترین مقدار را به خود اختصاص می دهد و پس از آن اسید پالمتیک با میانگین ۲۱٫۳۲ درصد و اسید استئاریک با میانگین ۷٫۵۳ درصد در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مقایسه ترکیب اسیدهای چرب تالو اولئین با چند نمونه تجارتی روغن های گیاهی مایع موجود در بازار مصرف ایران شامل کنجد، زیتون، سویا، ذرت، کلزا و آفتابگردان نشان دادکه هر چند فراکسیون گیری موجب افزایش میزان اسیدهای چرب غیر اشباع از ۴۹٫۷۸ درصد در چربی اولیه به ۵۷٫۷۳ درصد در تالو اولئین و کاهش در اسیدهای چرب اشباع از ۴۶٫۶۲ درصد در چربی اولیه به 38.62 درصد در تالو اولئین شده است با وجود این، تفاوت زیادی میان پروفیل اسیدهای چرب تالو اولئین و روغن های گیاهی مایع متداول وجود دارد. تالو اولئین دارای سطح بالایی از اسیدهای چرب اشباع و مقادیر کمی اسیدهای چرب ضروری است که این امر از لحاظ تغذیه ای نامطلوب است.