مقاله استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی ترکیب های فنولی حاصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۸۷۹ تا ۸۹۸ منتشر شده است.
نام: استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی ترکیب های فنولی حاصل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ گردو
مقاله نیروی احیاکنندگی
مقاله فنول کل
مقاله روغن سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ارمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خمیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: بیات هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دلیل اثرات نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی، تمایل روزافزونی به استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی وجود دارد. در این پژوهش ترکیب های فنولی برگ گردوی رقم شهمیرزادی به دو روش سنتی و مایکروویو استخراج گردید. در روش سنتی، استخراج با حلال های متانول ۸۰%، اتانول ۵۰%، آب داغ و آب با دمای محیط (۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت) و در روش مایکروویو با حلال های متانول ۸۰%، اتانول ۵۰% (۲، ۴، ۶ و ۸ دقیقه) و آب داغ (زمان های ۳، ۶ و ۹ دقیقه) انجام شد. مقدار فنول کل با روش فولین سیوکالتو ارزیابی شد. بیشترین مقدار فنول کل در استخراج با امواج مایکروویو مربوط به عصاره متانولی (۱۳۰٫۱۶±۰٫۹۱ میلی گرم معادل گالیک اسید بر گرم عصاره خشک) بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با روش های مهار رادیکال آزاد ۲ و ۲ دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل(DPPH) ، قدرت احیاکنندگی و فعالیت آنتی اکسیدانی کل ارزیابی شد. فعالیت آنتی اکسیدانی در همه روش ها وابسته به غلظت بود. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی در آزمون مهار رادیکال DPPH و نیروی احیاکنندگی مربوط به عصاره اتانولی و در آزمون ظرفیت آنتی اکسیدانی کل مربوط به عصاره متانولی بود. در نهایت تاثیر عصاره متانولی در ممانعت از اکسیداسیون روغن سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره ها توانایی جلوگیری از تولید محصولات اولیه و ثانویه اکسیداسیون را داشتند و غلظت ۱۰۰۰ppm عصاره به خوبی اکسیداسیون روغن را کنترل کرد. با توجه به نتایج این تحقیق می توان برگ گردوی شهمیرزادی را به عنوان منبع قابل توجهی از ترکیب های آنتی اکسیدانی مطرح نمود.