مقاله استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر تعرق مرجع در منطقه رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر تعرق مرجع در منطقه رشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تبخیر-تعریق
مقاله ضریب گیاهی
مقاله لایسیمتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادیان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ذکری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی وحیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین تبخیر-تعرق در مطالعات آبی و به ویژه جهت برآورد آب مصرفی گیاه و طراحی سیستم های آبیاری ضروری است. یکی از مهم ترین مراحل در تعیین آب مورد نیاز گیاه، تعیین ضریب گیاهی و تبخیر-تعرق مرجع با توجه به عواملی مانند دوره رشد، تنوع گونه و واریته گیاه است. پژوهش حاضر در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در منطقه رشت، در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور استخراج ضریب گیاهی برنج برای سه رقم هاشمی به عنوان رقم محلی، خزر به عنوان رقم اصلاح شده و بهار به عنوان رقم هیبرید انجام شد. مقادیر تبخیر-تعرق گیاه با نصب ۳ عدد مینی لایسی متر استوانه ای برای هر رقم اندازه گیری شد. استخراج ضرایب گیاهی بر پایه پنج روش پنمن-مانتیث فائو، تابش، بلانی-کریدل، تشت تبخیر و هارگریوز جهت برآورد تبخیر- تعرق مرجع انجام گرفت. بر اساس نتایج، نیاز آبی ارقام خزر (۵۲۶ میلی متر) و بهار (۴۹۰ میلی متر) نسبت به رقم هاشمی (۴۵۹ میلی متر) به ترتیب به میزان ۱۴٫۶ و ۶٫۸ درصد بیشتر بود. ضرایب گیاهی با توجه به رقم و روش مبنای برآورد ETo، بین ۰٫۷۶ تا ۱٫۰۹ برای مرحله ابتدایی، ۱٫۱۵ تا ۱٫۴۸ برای مرحله میانی و ۰٫۹۱ تا ۱٫۲۱ برای مرحله انتهایی متغیر بود. تفاوت ضرایب گیاهی استخراج شده در این پژوهش به تفکیک مراحل سه گانه با مقادیر توصیه شده فائو نشان از ضرورت استخراج ضرایب گیاهی بر مبنای شرایط محلی است. ضرایب مذکور با توجه به این که بر مبنای روش برآورد تبخیر-تعرق مرجع استخراج شده می تواند موجب تدقیق برآوردها در شرایط محدودیت دسترسی به داده های هواشناسی شود. نتایج این پژوهش برای کارشناسان و متولیان آب منطقه در افزایش دقت برآوردهای نیاز آبی و با هدف استفاده از آن در طراحی پروژه های آبی و برنامه ریزی تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند موثر واقع شود.