سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان کبیری – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
علیرضا امیراقدم – آزمایشگاه اتوماسیون هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم

چکیده:

در این مقاله ابتدا مقدمه ای درباره بدست آوردن مدل سه بعدی زمین گفته شده است. سپس از میان روش های مطرح شده، بینایی استریو به عنوان روش انتخابی مورد بررسی قرار گرفته است. روش بینایی استریو مدت زیادی مورد تحقیق بوده و این موضوع همچنان ادامه دارد. مهم ترین قسمت بینایی استریو تناظریابی است. با دانستن نقطه متناظر یک نقطه از صحنه در تصویر دوم از زوج تصویر استریو و همچنین دانستن مشخصات دوربین می توان فاصله نقطه مورد نظر از دوربین را محاسبه کرد. در ادامه روش های مختلف تناظریابی معرفی و دسته بندی شده اند. در اکثر الگوریتم های معرفی شده از الگوریتم مقایسه استفاده شده است. روش های مرسوم مقایسه بیان شده و روش جدیدی برای مقایسه معرفی شده است. در روش پیشنهادی از باینری کردن نواحی مورد مقایسه استفاده شده است. روشی ترکیبی از تناظریابی بلوکی و نگرش زمخت به نرم پیشنهاد شده است. کارآیی روش پیشنهادی ارزیابی شده است که نشان از بهبود یافتن روش مورد استفاده دارد.