سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدسعید محتسبی – استاد دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
سلیمان حسین پور – دانشجوی دکتری

چکیده:

رنگ محصول یکی از مهمترین شاخصهای ظاهری مورد توجه خریداران و استفاده کنندگان آن محصول می باشد اکثر محصولات پس از برداشت و یا درطی فرایند خشک شدن دچار تغییر رنگ می شوند یکی از روشهای قدیمی اندازه گیری این شاخص استفاده از دستگاه رنگ سنج می باشد این دستگاه دارای یک دریچه دایره ای با شعاع محدود بوده که برروی محصول قرارگرفته و متوسط شاخصهای رنگی را برای حوضه پوششی خود ارائه می کند بنابراین استفاده از این روش بخصوص برای محصولاتی که دارای تغییرات رنگ همگنی نیستند مناسب نخواهد بود درتحقیق پیش رو از تکنیک پردازش تصویر برای استخراج شاخصهای رنگی موز طی فرایندخشک شدن استفاده شده است که نشان میدهد این روش کاراتر دقیق تر و سریع تر از روش قدیمی است همچنین نتایج نشان دادکه یک رابطه خطی بین مقادیر تصویر دیجیتال و دستگاه رنگ سنج وجود دارد.