سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
الهام عامری – استادیار دانشگاه آزادشهرضا
محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین پروژه غشا مایع امولسیونی برای استخراج سوکسنیک اسید ازم حلول آبی بکارگرفته شد بطوریکه غلظت سوکسینیک اسید برابر غلظت آن درمحیط کشت تخمیر تولید آن اسید بوده است به منظور گسترش سامانه ELM بطوریکه درصد بالای استخراج سوکسنیک اسید حاصل شود درابتدا اثربرخی عوامل برآن سامانه ازجملهدورهمزن غلظت فازخوراک و غلظت های مختلف استخراج کننده درفاز امولسیون بررسی شد تحت شرایط ویژه عملیاتی درجه استخراج سوکسنیک اسید به ۹۹درصد رسیده است.