سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – استادیار دانشگاه رازی
امیر حیدری نسب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدمظهر حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
یاسر واثقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق شرایط بهینه جهت استخراج روغن از دانه های پسته کوهی بررسی شده است برای این منظور تاثیر شرایطی همچون میزان ph دمای استخراج سرعت چرخش درهمزن زمان واکنش وغلظت آنزیم جهت استخراج روغن مورد بررسی قرارگرفته است درتمامی آزمایشات انجام گرفته استخراج روغن با استفاده از روشهای انزیمی و یا تلفیقی ازروش آنزیمی و روشهای مرسوم منجر به استخراج بهتر روغن از دیواره سلولی گشته علاوه براینکه راندمان افزایش می یابد کیفیت روغنهای بدست آمده نیز درمقایسه با روشهای متداول قبلی بهتر میب اشد پس از انجام آزمایشات شرایط بهینه جهت استخراج روغن دانه های پسته با استفاده از آنزیم سلولاز درph حدود ۹ زمان واکنش ۱۶ساعت غلظت آنزیم سلولاز ۰/۴ میلی لیتر سرعت همزن ۸۰ دوربردقیقه بدست آمد درحالیکه دما تقریبا تاثیر چندانی نداشته و حدود ۵۰ درجه سانتیگراد درنظر گرفته شده است.