سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه میر – کارشناس ارشد
سیدمحمد قریشی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اسانس روغنی از بذر گیاه جاتروفا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی استخراج گردید و روش سطح پاسخ (RSM) و طرح مرکب مرکزی به منظور بهینه سازی پارامترهای مهم استخراج شامل دما، فشار، شدت جریان سیال فوق بحرانی و زمان دینامیک بکار گرفته شد. مدل درجه دوم مربوط به بازده استخراج روغن، پیش بینی مناسبی (۶/۹۷%) از داده های آزمایشگاهی را نشان داد. مطابق نتایج بدست آمده، همه ترمهای خطی و ترمهای مربع دما، شدت جریان و زمان دینامیک به همراه برخی از ترمهای متقابل شامل دما-فشار، فشار-زمان دینامیک و شدت جریان-زمان دینامیک نقش بسزایی در تعیین میزان بازده استخراج دارند. همچنین استخراج به روش سوکسله نیز صورت گرفت، که به موجب آن میزان کل روغن موجود در بذر جاتروفا، ۸/۵۰% تعیین شد.