سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شمس ناتری – استادیار، گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احسان اکرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران

چکیده:

روناس یکی از مهمترین رنگزای طبیعی می باشد که جهت رنگرزی پشم استفاده می شود. در این کار تحقیقاتی قدرت رنگی رنگزای استخراج شده از روناس با روناس خام مقایسه گردید. عمل استخراج بوسیله دستگاه سوکسله و با استفاده از حلال اتانول انجام گردید. درصد استخراج رنگ به میزان ۵/۲۷ درصد بوده است. پارچه پشمی با روناس خام و روناس استخراج بهمراه دندانه زاج سفید رنگرزی گردید. جهت بررسی قدرت رنگی ، طیف جذبی محلول رنگزا ، طیف انعکاس و مشخصات رنگی پارچه رنگرزی شده اندازه گیری شد. با توجه به یافته های تحقیق ، قدرت رنگی روناس استخراج شده بیشتر از روناس خام می باشد.