سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی حاجی غلام سریزدی – دانشجوی مارشناسی ارشد MBA – دانشگاه علم و فرهنگ تهران
داریوش پورسراجیان – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

چکیده:

در دنیای امروز شرکتهای زیادی پا به عرصه ظهور می گذارند که در ابتدا به سرعت در کار خود پیش رفت می کنند اما پس از مدت کوتاهی به یکباره دچار رکود شده و نهایتا از بین می روند. در این بین شرکتهای کوچکو متوسط دانش بنیان به دلیل اتکای به نیروی انسانی متخصص و همچنین نگاه به همراه عدم اطمینان به انها در مراحل رشد و شکل گیری با شکلات فراوانی روبرو گشته و قبل از اینکه به مرحله بلوغ و پایداری برسند با شکست روبرو می شوند. از سوی دیگر با گذشت در حدود یک دهه از شکل گیری و فعالیت پارکهای علم و فناوری در کشور به عنوان مکانیزمی جهت رشد و توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش از طریق ایجاد حمایت و هدایت موسسات دانش بنیان ، دغدغه موفقیت پایدار این موسسات و رشد و توسعه متناسب با نیاز کشور دغدغه ای جدی در بین مسئولین و سیاستگذاران این حوزه می باشد. لذا شناساسس دینامیزم ها ، ساختارها و حتی رفتارهایی که در مراحل عمر تولید ، رشد ، افول و …. این شرکتها منجر به ناکارآمدی و افول آنها می گردد با هدف جلوگیری از شکل گیری و تکرار این دینامیزم ها و تحمیل هزینه های شکست ناشی از آن ضروری است. در این راستا این مقاله با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک ، دینامیزم ها و الگوهای رایج حاکم بر رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور را استخراج و مسائل و چالش های آنها را شناسایی نموده نقاط اهرم های مثبت و اثربخشی را به سیاست گذاران و میردان عالی متولی مدیریت و توسعه پارکها و همچنینن موسسات مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور ارائه می نماید.