سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده نادری ده قطب الدینی – دانشجوی دانشگاه آزاد کرمان
طاهره حیدری سورشجانی – دانشجوی دانشگاه آزاد کرمان
محبوبه شمسی – عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد بردسیر، ایران

چکیده:

بسیاری از شرکتها اطلاعات زیادی در ارتباط با مشتریان، تهیه کنندگان و محصولات جمع آوری کرده و در پایگاه دادهها ذخیره می کنند ولی این داده ها مورد استفاده واقع نمی شوند. که به دلیل نبود ابزارهای مناسبی برای کشف دانش با ارزش از این داده هاست و باعث می شو که این دانش، پنهان باشد. در صورتی که شناخت درست این دانش پنهان، کمک به سودآوری برای بازاریاب ها و تجار می کند. تکنیک های داده کاوی بر اساس قوانین پیوستگی برای استخراج دانش پنهان از پایگاه داده های شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند و می توان کاتالوگ هایی را برای شرکت ها طراحی و پیاده سازی کرد که یک نوع بازاریابی مستقیم برای آسودگی مشتریان است که می توانند از طریق رسانه های غیر حضوری مانند ایمیل یا تلفن خرید کنند. در این مقاله، پس از بیان بازاریابی مستقیم، مشکلات کاتالوگ کاغذی و پایگاه داده رابطه ای و فرآیند داده کاوی مورد بحث قرار می گیرند. سپس چالش های حوزه بازاریابی مستقیم و کاتالوگ های الکترونیکی بررسی می شود و راهکارهای مناسب برای برطرف ساختن این چالش ها مطرح می شود.