سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حسین توفیقی راد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نوید جلال کمالی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر جلال کمالی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

مدیریت مناسب منابع آب بدون داشتن شناخت و درک صحیح از خصوصیات هندسی و هیدرولوژیکی یک حوضه آبخیز امری ناممکن است. برای دستیابی به اطلاعات هیدرولوژیکی هر محدوده جغرافیایی ، به ناچار باید به مطالعه و بررسی حوضه های آبخیز آن محدوده پرداخت. امروزه با استفاده از رایانه و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با سرعت ودقت بسیار بالایی انجام داد. تحقیق حاضر ، تلاشی به منظور محاسبه برخی پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبریز شور جره است که توسط دو الحاقیه قدرتمند ArcHydro و HEC-GEO-HMS و در محیط نرم افزاری ArcGIS10 صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای GIS در استخراج برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز مورد مطالعه می باشد.