سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدنظام الدین اشرفی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد تقی زاده – استادیار ازمایشگاه تحقیقاتی جابربن حیان تهران

چکیده:

مولیبدن یکی ازفلزات استراتژیک دربخشهای صنعتی و پزشکی است و عنصری ضروری برای بدن انسان و گیاهان می باشد دراین پژوهش استخراج حلالی مولیبدن ازمحیط اسیدی با استفاده از استخراج کننده های تری اکتیل آمین و تری بوتیل فسفات درحلال کروزین بهعنوان رقیق کننده انجام شده است تاثیر پارامترهای مختلف ازجمله غلظت استخراج کننده ها غلظت مولیبدن درفاز ابی و PH تعادلی برروی درصد استخراج مولیبدن ازفاز آبی بررسی شده است براساس نتایج بدست آمده افزایش غلظت استخراج کننده تری اکتیل آمین از ۱ درصد به ۴ درصد حجمی میزان درصد استخراج مولیبدن را از ۵۵ درصد به ۹۹ درصد افزایش داده است از طرفی با افزایش PH تعادلی درصد استخراج مولیبدن کاهش یافته است.