سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما صادقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشداستخراج فلزات، دانشکده مهندسی معدن و متال
اسکندر کشاورزعلمداری – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داریوش درویشی – کارشناس ارشد شرکت تعاونی تولید فلزات غیر آهنی رفسنجان، ایران
عطاالله کشاورزعلمداری – کارشناس ارشد شرکت تولید فلزات نادر رفسنجان، ایران

چکیده:

امروزه،گسترش استفاده از طلا در صنایع مختلف و تقاضای روزافزون برای آن، بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از منابع تولید این فلز گرانبها لجن آندی حاصله از الکترولیز مس میباشد. محلول باردارحاصل از لیچینگ کلریدی این لجن حاوی ناخالصیهایی نظیر آهن بوده و غلظت یون طلاAuCl4-در محلول لیچینگ برای بازیابی پایین میباشد. در پژوهش حاضر از حلال آلی تریبوتیل فسفاتTBP) برای استخراج حلالی طلا در غلظتهای مختلف اسیدکلریدریک استفاده گردید نتایج نشاندهنده آنست که افزایش غلظت اسید در غلظت مشخص طلا ۵۰۰mg / l باعث افزایش درصد استخراج میشود. آزمایشات در غلظتهای مختلف حلال آلی ۱-۰٫۰۱mol / l در رقیقکننده کروزن انجام شد و بر اساس نتایج بدست آمده این استخراج کننده برای استخراج یون کلریدی طلا مناسب بوده ودر غلظت ۰٫۵mol/l تری بوتیل فسفات بازده استخراج بیش از ۹۵ % است. همچنین با کاهش دما درصد استخراج افزایش میدهد که نشاندهنده گرمازا بودن واکنش استخراج میباشد. به نظر میرسد محلول حاوی تیوسولفات سدیم میتواند برای تهیسازی محلول طلا استفاده گردد و بازده تهیسازی بیش از ۹۰ % میباشد.