سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هرمز بهروزی – رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان بوشهر
محمد عسگریان – شرکت دانش پژوهان نوآور
خدیجه خدرلو – شرکت دانش پژوهان نوآور
محمد واعظ – شرکت دانش پژوهان نوآور

چکیده:

همواره امکان وقوع حوادثی از قبیل نشت گاز، آتش‏سوزی و انفجار به دلیل جدایی اتصالات شیرها و دیگر تجهیزات، خوردگی، سایش و دیگر آسیبهای فرآیندی در تاسیسات و شبکه گازرسانی وجود دارد. علاوه بر این امکان و پیامد ناشی از این موارد آسیب در تأسیسات انتقال و شبکه توزیع گاز استان بوشهر که در ابتدای شبکه انتقال سراسری گاز و در یک ناحیه آب و هوایی گرم واقع شده و بمراتب جدی تر می‌باشد. در چنین شرایطی اندیشیدن تدابیری جهت کاهش این آسیبها الزامیست. در این پژوهش پتانسیل‏های ایجاد مخاطرات در ایستگاه‏های تقلیل فشار با هدف استخراج راهکار‏های عملی جهت افزایش ضریب ایمنی ایستگاه‏ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این چهارچوب بکمک روش ارزیابی پیامد، پیامدهای گوناگون ناشی از یک حادثه که ممکن است سبب تلفات و یا صدمات جسمی و مالی شود ارزیابی گردیده شده است. در ادامه ایستگاه تقلیل فشار گازCGS عیسوند بوشهر به عنوان نمونه ای از این تاسیسات مورد بررسی قرار گرفته شده و سه سناریوی مختلف جهت بررسی ارزیابی پیامدهای ناشی از وقوع مخاطرات در آن مطرح و بررسی شده‌اند. سپس با استفاده از نرم‏افزار PHAST، مدل‏سازی پیامدهای ناشی از حوادث محتمل صورت گرفته است و نهایتا ریسک فردی ایستگاه مورد بررسی استخراج و راهکارهای عملی جهت افزایش ضریب ایمنی ایستگاه ارائه شده است.