سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی باقرزاده – دکتری اقتصاد بخش عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده:

امروزه یکی از دلایل عمده ورود علم اقتصاد به مقوله محیط زیست ، تعیین ارزش پولی منابع زیست محیطی و زیان های ناشی از آلودگی می باشد . ارزشگذاری اقتصادی به معنی تعیین ارزشهای کمی کالاها و خدماتی است که به وسیله منابع زیست محیطی فراهم می شود . این کالاها وخدمات ممکن است دارای قیمت های بازاری و یا قیمت های غیر بازاری باشند . از آنجا که عمده کالاها و خدمات زیست محیطی ، غیر بازاری و به عنوان کالای عمومی محسوب می شوند ، لذا ارزشگذاری اقتصادی آنها به سادگی کالاهای خصوصی نیست . هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی پارک جنگلی داغلار باغی شهر فیرورق (خوی) در آذربایجان غربی است . برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می شود . روش شناسی کار بر مبنای تخمین توابع تولید تفریح ، هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه ای تفریح است . تابع تولید مورد استفاده از نوع گری بیکر است . نتایج مطالعه نشان می دهد که زمان مسافرت و هزینه های مسافرت بر تولید کالای تفریح موثر هستند . همچنین تقاضای تفریح دارای رابطه مثبت با درآمد مسافران و رابطه منفی با قیمت سایه ای تفریح می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی است