سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هادی خیابانی – مدرس عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مینو لفافچی – مدرس عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنررسام

چکیده:

یکی از خصوصیات فرهنگی ایران درزمینه هنروذوق و ادب فارسی واژه باغ است و ترکیبهای مختلفی هم که با این واژه همراه میشود همین حکم را دارند که کلید معرفت به تمامی آنها را باید دراعماق روح ایرانی جست و یافت باغ و بوستان و گلستان و گل و درخت و سبزه و آب روان هریک به تنهایی و یا درجمع معرف باغ اند و صفات آنها با روح ایرانی عجین است بطوریکه از کهن ترین ادوار تاریخ تا به امروز باغ دیدن غذای روح بودها ست باغ درفرهنگ ما تجلی گاه پیوستگی و ارتباط بین انسان و طبیعت است این ارتباط از دیدگاه عارفانه نگرش ایرانیان به جهان هستی نشات میگیرد بنابراین باغ ایرانی بخشی از هویت فرهنگی ایران زمین است باغ ایرانی خود می گوید که ایرانی ها اهل کجا هستند باغ ایرانی خود به عنوان مفهومی مستقل الهام گرفته از پیشیته تاریخی فرهنگی ایران باستان است و ریشه دراعتقادات و اداب و رسوم ایرانیان دارد باغ ایرانی با پشتوانه معنایی و مفهومی خود برامده از فرهنگ مردم ایران زمین بوده و درتمامی جوانب زندگی مردم ایران حضور خود را نشان میدهد و چون هرپدیده دیگری تاثیرات متقابل خود را دروجوه گوناگون فرهنگ و هنر ایران به جای میگذارد این تاثیرات درحوزه فرهنگی ادبیات و شعر پارسی معماری و هنرهای ایرانی به چشم می خورد