مقاله استخراج اینولین از گیاه دارویی کاسنی و بررسی اثرآن بر رشد Lactobacillus rhamnosus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: استخراج اینولین از گیاه دارویی کاسنی و بررسی اثرآن بر رشد Lactobacillus rhamnosus
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پری بیوتیک
مقاله اینولین
مقاله لاکتوباسیلوس رامنوسوس
مقاله کاسنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: الهامی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پری بیوتیک ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که هدف گروه های خاص در میکروفلور موجود در روده بزرگ انسان می باشند. پری بیوتیک های کارآمد نیاز به تخمیر خاص در ناحیه معده ای-روده ای دارند که در نتیجه آن قادر به اصلاح کردن ترکیب میکروفلور مدفوع به سمت یک ساختار زیستی سالم تر هستند. این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی اینولین استخراجی از گیاه دارویی کاسنی چندساله صورت گرفت. اینولین طبیعی موجود در ریشه کاسنی استخراج شد. افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیکLactobacillus rhamnosus و باکتری پاتوژن E.coli تحت تاثیر ترکیب پری بیوتیکی استخراجی در درصدهای مختلف صفر، ۱، ۱٫۵ و ۲ مورد بررسی قرار گرفت و با پودر اینولین خالص تجاری و دو مونوساکارید گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید. نتایج حاصل ازجذب سنجی نشان داد که سطح ۲ درصد اینولین در افزایش دانسیته سلولی باکتری های پروبیوتیک L.rhamnosus موثر بودند و در مقابل سطح ۲ درصد گلوکز و فروکتوز در روند افزایشی دانسیته سلولی اشرشیاکلی موثرتر می باشند. در بررسی رشد و بقای سلول های باکتریایی، تعداد باکتری زندهL.rhamnosus ، در سطح ۱٫۵ درصد، ۱۰۱۰CFU ml-1 گزارش گردید که افزایش تقریبی ۰٫۷ Log سلول زنده را نسبت به سطح صفر داشت که بیشترین افزایش در این سطح مشاهده شد.