سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم رحمتی – کارشناس ارشد مهندسی چرخه سوخت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق، استخراج اورانیوم از پسماند جامد اورانیوم با استفاده از روش استخراج با حلال به صورت تجربی بررسی شده است. پارامترهای موثر بر استخراج اورانیوم از پسماند جامد همچون نوع رقیق کننده، نوع و غلظتاسید و غلظت اولیه اورانیوم موجود در محلول و غلظت حلال انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایشات استخراج در محدود غلظت اورانیوم ۴۵۰ تا ۲۲۰۰ میلی گرم بر لیتر با نسبت فاز آلی به آبی ۲ انجامشده است. آزمایشات در شرایط مختلف عملیاتی انجام شده است. در آزمایشات از رقیق کننده های مختلف استفاده شده که آزمایشات با رقیق کننده کروزین بالاترین استخراج را نشان میدهد. آزمایشات تأث یر غلظتحلال نشان داد که هر چه غلظت حلال بالا باشد درصد استخراج بیشتر خواهد بود ولی با توجه به هزینه های استخراج اغلب نسبت آبی به آلی ۲ برای استخراج صنعتی انتخاب میشود. عمل استریپ فاز آلی با استفاده ازمحلولهای مختلف صورت گرفته که نتایج نشان میدهد استریپ با محلول ۱٫۵ مولار اسید فسفریک دارای بالاترین بازیافت میباشد