سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده گیلانی – استاددانشگاه گیلان
فاطمه برجی پی ده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین تحقیق استخراج اسیدلاکتیک ازمحلول آبی توسط استخراج کننده تری بوتیل آمین رقیق شده درحلالهای بنزیل الکل یا پارازایلن درغلظت های مختلف آمین و درکسروزنی اولیه اسیدلاکتیک ۰/۲۵ بررسی میگردد اثرسه پارامتر غلظت استخراج کننده pH محلول آبی و نوع رقیق کننده روی ضریب توزیع و درصد استخراج بررسی میشود درمیان رقیق کننده ها مشاهده شده است که بنزیل الکل بهتر ازپارازایلن عمل کرده است استخراج درpH پایین مطلوب است و درصد استخراج باافزایش غلظت امین افزایش می یابد