سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مه لقا افراسیابی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
حسن ختن لو – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دراین مقاله یکسیستم فازی به منظور استخراج ضایعات MS در تصاویر MR ارائه شدها ست ابتدا ویژگیهای مورد استفاده دراین سیستم را استخراج کرده این بردار ویژگی برای هر وکسل voxel) شامل شدت آن وکسل شدت ۸ همسایه آن در تصویر Flair و شدت نظیر آن وکسل در تصویر T2 می باشد توابع عضویت فازی از روی توزیع ویژگی ها محاسبه شده دسته بندی با مدل ممدانی و قوانین فازی براساس دانش بدست می آید نتایج پیاده سازی این روش روی تصاویر MR بیماران MS تست شده است.