سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد علیمرادی –

چکیده:

استخراج سم افلاتوکسین M1 درنمونه های شیرپاستوریزه به روش میکرواستخراج پخشی مایع ـ مایع DLLME انجام گردید و توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC تحت شرایط ستون دستگاه از جنس Vydac C18 و فاز متحرک شامل H2O %80 ی و MeOH 20 % با سرعت جریان ۲/۵mL.min-1 دردمای ۳۷ و نوع و دتکتور فلورسانی درطول موجهای lem=435nm,lex=365nm میزان آن تعیین و اندازه گیری شد پارامترهای موثر براستخراج مثل نوع و حجم حلالهای استخراج کننده و پخش کننده ph سرعت و زمان سانتریفوژ درروش DLLME بهینه شدندو تحت شرایط بهینه یک رابطه خطی بین غلظت آفلاتوکسین M1 و مساحت پیک درمحدوده غلظت ۰/۲تا ۱۰ نانو گرم برمیلی متر بدست آمد حد تشخیص این روش ۰/۰۳ نانوگرم برمیلی لیتر تعیین گردید و دقت اندازه گیری آنالیت آفلاتوکسین دررنج ۱ تا ۳ درصد بدست آمد با توجه به نتایج بدست آمده از این کار DLLME روش مناسبی برای استخراج آفلاتوکسین M1 شیر بوده و دارای راندمان بالایی می باشد و تکنیک HPLC به ویژه با دتکتور فلورسانی به خوبی میزان این ماده در شیر را تعیین می نمایند.