سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، گروه شیمی کاربردی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
نورالدین گودرزیان – دانشیار شیمی، گروه شیمی کاربردی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره اتانولی حاصل از گل های گیاه زیرفون بر تعدادی از میکروارگانیسم ها شامل باکتری های گرم منفی، گرم مثبت و قارچ ها می باشد. در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی نمونه گیاهی جمع آوری گردید. استخراج عصاره از گل ها با بکارگیری دستگاه روتاری اواپراتور انجام شد. اجزای عصاره با استفاده از دستگاه HPLC شناسایی شده و خواص ضد میکروبی آنها به روش انتشار در آگار (دیسک دیفیوژن) و رقیق سازی در چاهک (میکروبراث دایلوشن) بررسی شد. در میان ۱۴ ترکیب شناسایی شده عصاره زیرفون، آلفا= پینن (۱۵/۱ درصد) و کوثرستین -۷٫۳- دی-O- رامنوزید (۱۳/۱ درصد) به ترتیب اجزای اصلی بودند. عصاره، اثر ضد قارچی خوبی نشان داد که از اثر ضد باکتریایی آن قوی تر بود. باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت در مقابل عصاره حساسیت کمتری داشتند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت که امکان استفاده از عصاره گل های زیرفون برای مقابله با میکروب های بیماری زا به عنوان یک جایگزین بی ضرر برای آنتی بیوتیک ها وجود دارد.