سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام سلطانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مجید صفرجوهری –

چکیده:

خصوصیات نهخهای ریسیده شده به میزان قابل توجهی به خصوصیات الیاف و ساختار نخ بستگی دارد سیستم ریسندگی نیز تاثیر بسزایی برساختار نخ دارد اصلاحات انجام شده برروی سیستم های ریسندگی منجر به بهبود چشمگیر درساختار نخ شده است سیستم های ریسندگی سایرو سولو و تجمعی از جمله سیستمهای نوینی هستند که منجر به پیشرفتی عظیم درتکنولوژی ریسندگی شده اند از آنجا که مهاجرت الیاف تاثیر بسزایی برروی رفتار مکانیکی نخهای ریسیده شده دارد به منظور درک بهتر ساختار نخ و رفتار مکانیکی آن بررسی مهاجرت الیاف ضروری به نظر می رسد هدف از مقاله حاضر بررسی مهاجرت الیاف درنخهای ریسیده شده سایرو سولو و تجمعی درفاکتور تابهای مختلف و تاثیرآن بر استحکام این نخها است نتایج نشان میدهد که نخهای سایرو دارای بیشترین مهاجرت هستندو پس از آن نخهای تجمعی سولو و رینگ قرار دارند.