سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن درخشان فر – کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک
سیدحسین حسینی – کارشناس مهندسی مکانیک
حسین درخشان فر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
منصور حاجی امینی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، پس از تعریف بیوگاز و مشخص نمودن اجزای آن، فرآیند و شرایط لازم جهت تشکیل بیوگاز با روش هضم بی‌هوازی از پسماند میوه و تره‌بار بیان شده است. روابط مورد نیاز برای محاسبه‌ی میزان بیوگاز و انرژی تولیدی از پسماند ارایه شده و پس از آن تولید برق از بیوگاز میوه و تره‌بار سمنان به عنوان مدل تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات طراحی تجهیزات مختلف نیز بر اساس ورود روزانه ۲۵۰ کیلوگرم پسماند میوه و تره‌بار تشریح شده است. در نهایت میزان انرژی تولید شده در مدل تجربی، با میزان انرژی محاسبه شده با استفاده از روابط محاسبه و بر محاسبات صحه‌گذاری شده است.