سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویا پهلوان حسینی – دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه شیمی، تهران ، پ

چکیده:

میدانیم زمان طول عمر ابر زیاد طولانی نیست لذا با تزریق هستک ها یا بعبارتی نطفه های مناسب بارش به درون ابر می توان کمک شایانی به استخراج آب ابر و ریزش آن بصورت نزولات بر روی زمین و دریاها را داشته باشیم . بررسی آب قابل بارش و تعیین آستانه بارورسازی ابر جهت جلوگیری از صرف هزینه های زیاد و جلوگیری از فرا باروری و در نتیجه کاهش پتانسیل در مناطق مورد مطالعه و استفاده از یک روش ترمودینامیکی در تعیین آستانه باروری دارای اهمیت است . بر اساس تحقیقات بعمل آمده ذرات یدیدنقره بدلیل نزدیکی و شباهت بسیار آنها به هستههای طبیعی و از طرفی نامحلول بودن آنها در آب و باطبع آثار کم زیست محیطی نمونه ای مناسب جهت استفاده بعنوان هستک ها و یا نطفه های مناسب بارش جهت تزریق به ابر می باشند. نتایج حاصل از انجام کارهای عملیاتی کاملا تزریق ذرات یدید نقره در سایز میکرو را به درون ابر مثبت ارزیابی می کند. انجام باروری با ذراتی با سایز نانو، با توجه به ساختار و افزایش سطح اکتیو آن مناسب بنظر می رسد.